WymbritseradielProvincie     Friesland  
Gemeente   Wymbritseradiel  
 


  Woonplaatsen in gemeente Wymbritseradiel  
 

Gemeente Wymbritseradiel

Meer gemeenten in provincie Friesland

Abbega
Blauwhuis
Folsgare
Gaastmeer
Gauw
GoŽnga
Greonterp
Heeg
Hommerts
Idzega
IJlst
IJpecolsga
Indijk
Jutrijp
Koufurderigge
Koufurdurigge
Nijezijl
Nijland
Oosthem
Oppenhuizen
Osingahuizen
Oudega
Sandfirden
Scharnegoutum
Smallebrugge
Tirns
Tjalhuizum
Uitwellingerga
Westhem
Wolsum
Woudsend
Ypecolsga

Meer gemeenten in provincie Friesland
 
     

  Navigatie