DongeradeelProvincie     Friesland  
Gemeente   Dongeradeel  
 






  Woonplaatsen in gemeente Dongeradeel  
 

Gemeente Dongeradeel

Meer gemeenten in provincie Friesland

Aalsum
Anjum
Bollingawier
Bornwird
Brantgum
De Bult
Dokkum
Dokkumer Nieuwe Zijlen
Ee
Engwierum
Ezumazijl
Foudgum
Hantum
Hantumeruitburen
Hantumhuizen
Hiaure
Holwerd
Jouswier
Lioessens
Metslawier
Moddergat
Morra
Nes
Niawier
Nijkerk
Oosternijkerk
Oostmahorn
Oostrum
Paesens
Raard
Ternaard
Tibma
Waaxens
Wetsens
Wetzens
Wierum

Meer gemeenten in provincie Friesland
 
     

  Navigatie